La T Verda fa que milers de persones abandonin la idea d’ adquirir un vehicle sostenible

Societat.

Pel que fa al grau de satisfacció de les persones beneficiàries, el 86 % declaren estar molt o bastant satisfetes amb la targeta.
Pel que fa al grau de satisfacció de les persones beneficiàries, el 86 % declaren estar molt o bastant satisfetes amb la targeta.

La majoria de persones que tenen la T-verda metropolitana activa (72,3 %) creuen que no adquiriran un nou vehicle quan, al cap de tres anys, la targeta expiri i deixin de tenir dret a transport públic gratuït per haver desballestat un vehicle contaminant. L'estudi "La targeta T-verda metropolitana.

Aquesta enquesta a persones usuàries residents a l'àmbit de l'AMB", impulsat per l'AMB i realitzat per l'IERMB, constata l'èxit d'aquest títol de transport durant els primers anys de vida.

El 2017 l'AMB va crear la T-verda metropolitana amb l'objectiu de facilitar el canvi d'hàbits entre el ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a una mobilitat més sostenible, oferir alternatives per desplaçar-se per l'àmbit de la ZBE Rondes BCN i fidelitzar més usuaris al transport públic. Des de la seva creació i fins ara, l'AMB ja ha concedit més de 14.000 targetes verdes metropolitanes.

Pel que fa als beneficiaris amb el títol vàlid, el 56 % (pràcticament 8.000 persones) afirmen que fan servir el transport públic més sovint que abans de disposar de la T-verda. I l'ús diari o quasi diari del transport públic entre els usuaris que tenen la T-verda ha passat del 50,3 % al 67,1%.

El 60 % d'usuaris o beneficiaris de la T-verda metropolitana afirmen que triarien, com a opció complementària a aquest títol, abonaments gratuïts de bicicleta, així com l'accés a una subvenció per a la compra d'una bici.

Hi ha, doncs, una clara aposta per seguir patrons de mobilitat sostenibles i saludables. Addicionalment, la mobilitat compartida en cotxe i moto és també un complement força demanat.

Un 17 % declaren que els descomptes per accedir a aquests serveis serien positius per afavorir l'accés a un vehicle privat de manera puntual.

En concret, el 71,4 % de sol•licitants enquestats resideixen en l'àmbit de la ZBE Rondes de Barcelona, un 63,7 % dels quals viuen a Barcelona. El 54 % són homes i, majoritàriament, de més de 40 anys (83 %). El 51% de tenen estudis superiors.

El 59 % declaren que no disposen de cap altre cotxe a la llar. Per al cas de les motocicletes i els ciclomotors, el percentatge puja fins al 86 % i el 97 %, respectivament. Un 15 % de sol•licitants cedeixen l'ús de la targeta.

La gran majoria d'aquestes cessions són al cònjuge (83 %) i a fills (només en poden ser beneficiaris si tenen entre 16 i 18 anys). De les persones a qui se cedeix el títol, un 76 % són dones i un 24 % se situa en la franja d'edat de 18 a 39 anys. Es tracta d'unes xifres que contrasten amb les de sol•licitants, ja que hi ha percentatge més alt de dones i de persones joves.

Això vol dir que la T-verda afavoreix la mobilitat quotidiana de persones que, en general, són particularment més dependents del transport públic i que, per tant, es tracta d'una mesura efectiva en clau de gènere i en clau socioeconòmica.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article