El Ple del Consell Comarcal ha aprovat donar suport per unanimitat al Manifest de reindustrialització al Baix Llobregat

Economia.

Aquest ja va estar aprovat per la Comissió Territorial del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat.
Aquest ja va estar aprovat per la Comissió Territorial del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat.

La consellera de Desenvolupament Econòmic i Estratègic, Lourdes Borrell, ha presentat el manifest al Ple destacant que el document té el suport dels 30 ajuntaments, els sindicats i les patronals de la comarca, i que respon a eix 5 del Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social, de reforçar els principals sectors productius del territori, amb l’objectiu d’apuntalar els sectors tractors de l’economia comarcal.

Des del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat es posa l’accent en què les dades proporcionades per l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat relatives a la població assalariada i els comptes de cotització del sector industrial, mostren que la indústria continua sent l’element diferencial del Baix Llobregat.

Així, agents socials i econòmics de la comarca, proposen formular un conjunt de directrius i recomanacions de polítiques públiques d’industrialització i reindustrialització al Baix Llobregat, per tal de definir, fomentar i executar les accions i col•laboracions que siguin necessàries per assolir aquells compromisos o propòsits estratègics d’industrialització, així com atraure inversió, d’acord amb les necessitats dels municipis, el seu sòl i les seves infraestructures.

Per a CCOO del Baix Llobregat, aquesta declaració posa en valor el diàleg social a la comarca i en l'acord en la diversificació econòmica amb una forta presència líder del sector industrial al Baix Llobregat.

El seu secretari general, Josep M. Romero, també ha afegit que "El nou model productiu s'ha de basar a abordar la digitalització, l'emergència climàtica, la transició energètica, les infraestructures i la formació i qualificació professional de forma sostenible i l'aposta definitiva per l'economia circular i una transició justa que ha de permetre oportunitats de futur i ocupació de qualitat i bones condicions de treball.”

Per la seva banda, des d’UGT del Baix Llobregat declaren que han participat en l'elaboració d’aquest document, per posar en valor la reindustrialització de la comarca, així, com a sindicat destaquen que volen fer valdre aquest pacte per a reforçar el desenvolupament industrial del territori, afavorir una transició justa, ecològica i sobretot, una transició que respecti els drets laborals dels treballadors i treballadores de la comarca.

En aquest sentit, el secretari comarcal d’UGT Baix Llobregat, Juan Carlos Fernández, declara que “és imprescindible el diàleg i la participació dels agents socials en el desenvolupament d’aquests pactes, perquè a través del diàleg arribarem a acords i aportarem idees per aconseguir una transició justa, ecològica, sostenible, que posi en valor el desenvolupament de persones treballadores, sempre a través de la formació, per garantir un treball digne, just i amb futur.”

Des de PIMEC Baix Llobregat-L'Hospitalet, el seu president, Joan Soler, apunta que “La reindustrialització del Baix Llobregat ha de centrar-se a consolidar el sector i avançar cap a la indústria 4.0 i altres reptes de futur, tot acompanyant les empreses industrials en àmbits com la transformació digital, l’economia circular i la transició energètica, elements que són imparables i poden esdevenir una gran oportunitat, no només per a les pimes sinó per al bon funcionament de l’economia local i del país.”

“Des d’AEBALL, Associació Empresarial de L’Hospitalet i Baix Llobregat, i la UPMBALL, Unió Patronal Metal•lúrgica de L’Hospitalet i Baix Llobregat, pensem que és molt important que totes les institucions de la Comarca treballin plegades, a fi i efecte de preservar, promoure, recolzar, impulsar la indústria en el nostre territori. Per què? Perquè la nostra comarca té un passat industrial i ha de ser una activitat important de futur."

I continuava, "a indústria aporta valor, crea riquesa, llocs de treball estables i de qualitat, és més sostenible en el temps i també sensible a la transformació energètica, implementa l’economia circular, fa inversions i manté actualitzats els coneixements del seu personal.” afirma la vicepresidenta i directora general de l’AEBALL, M. Rosa Fiol.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article