Comencen les obres de reurbanització de la travessera de la carretera BV-2041 entre els PK 8,245 i 1,110 de l’Avinguda Vilaró de Begues

Societat.

L’afectació al trànsit serà la setmana del 12 de setembre.
L’afectació al trànsit serà la setmana del 12 de setembre.

L’objectiu d’aquesta actuació, que té un pressupost de 1.726.936 euros i un termini d’execució d’onze mesos, és transformar aquest tram de la carretera que va de la cruïlla amb el carrer del Sol i la cruïlla amb la rotonda del carrer de Can Ferràs, per adaptar-la a les noves condicions de trànsit i promoure una mobilitat més sostenible i segura, tant pels vehicles com pels vianants.

Es tracta de prioritzar l’espai pel vianant envers el vehicle, potenciar l’ús de la bicicleta i donar resposta a les necessites concretes de mobilitat i habitabilitat de l’entorn. La proposta d’actuació s’ha dividit en dos àmbits, adaptant la secció de la via als requeriments específics de cadascun.

El primer àmbit, anomenat Tram 1, és el situat a l’extrem est del municipi, i el segon àmbit, Tram 2 (que alhora es descompon en 3 subàmbits) que es correspon al tram central de la via. Tram 1 del PK 8,245 al PK 8,822 (Recta dels Plataners):

En aquest tram es preveu una intervenció superficial, aprofitant l’espai de calçada actual per crear un itinerari per a vianants i ciclistes en el marge dret de la via, i completar així la xarxa de carril bici del municipi.

Alhora es preveuen mesures de pacificació puntuals amb la instal•lació d’elements reductors de velocitat i es milloren algunes de les xarxes de serveis bàsiques del barri de la Rectoria. Tram 2.1 Del PK 8,957 al PK 9,271:

Es tracta del tram de vial entre la intersecció amb el carrer Pineda i l’avinguda del Pare Manyanet i la rotonda del carrer Creu del Joncar.

Serà una actuació superficial, on es mantindrà el doble sentit de circulació però amb la pacificació de la via mitjançant la implantació d’elements reductors de velocitat, alhora que s’aprofitarà per preveure la canalització de fibra òptica municipal. Tram 2.2

Del PK 9,271 al PK 9,831: Aquest tram va des del carrer de la Mare de Deu de Montserrat fins la intersecció amb el carrer Pineda i avinguda del Pare Manyanet. En aquest tram consolidat amb habitatges en ambdós marges de la via, es preveu una intervenció de major abast.

La proposta planteja la redefinició de tota la secció transversal del carrer, amb calçada segregada d’un únic sentit de circulació sentit Gavà, amb carril bici en vorera, i l’ampliació de voreres mantenint els plataners existents, en tot el llarg del tram. La proposta també preveu la millora d’alguns dels serveis bàsics i la renovació de l’enllumenat públic.

Tram 2.3 Del PK 9,831 al PK 10,110: Es tracta del tram de projecte des del límit amb el carrer Major (cruïlla carrer del Sol) fins al carrer de la Mare de Déu de Montserrat.

La proposa planteja un tram en plataforma única, seguint la tipologia del carrer Major i el Camí Ral, on els vianants i les bicicletes tenen prioritat en front el vehicle. També es milloren les xarxes de serveis bàsics i les condicions de l’arbrat existent, completant-lo.

Amb l’obertura de la variant pel sud del nucli de Begues, el trànsit de pas s’ha desviat cap a la variant, fent que la BV-2041 hagi quedat amb un trànsit local, perdent així la funció de carretera.

Per aquest motiu l’Ajuntament de Begues i la Diputació de Barcelona, van endegar el procediment pel traspàs de titularitat d’aquesta via de la Diputació de Barcelona cap a l’Ajuntament de Begues, mitjançant la transformació i millora d’aquesta via central del municipi.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article