L'AMB finalitza la reurbanització del tram 4 de l'antiga carretera N-340 a Molins de Rei amb l'estratègia de convertir-la en una avinguda metropolitana

Societat.

Les obres, que han durat set mesos, suposen una inversió d'1.166.214,66 €, finançada per l'AMB i l'Ajuntament de Molins de Rei.
Les obres, que han durat set mesos, suposen una inversió d'1.166.214,66 €, finançada per l'AMB i l'Ajuntament de Molins de Rei.

Els objectius principals de la intervenció són millorar l'accessibilitat, la seguretat i el confort per als vianants i compatibilitzar els usos presents en l'espai públic (circulació d'autobusos, ús cívic, càrrega i descàrrega...).

Millorar l'eficiència de les xarxes de serveis urbans obsoletes (electricitat, gas, aigua...) i augmentar la superfície de verd urbà per millorar la qualitat ambiental de la zona.

Impulsar la mobilitat sostenible i convertir una antiga carretera molt segregada en una via verda pacificada i amable per als ciutadans i aproximar els edificis i els veïns que es trobaven separats per aquesta infraestructura.

Les principals actuacions que s'han portat a terme són les següents, pavimentació de les voreres amb peces de formigó, combinant-hi diferents colors, i col•locació d'aglomerat asfàltic adequat a la calçada.

La ampliació de les voreres per millorar i potenciar la mobilitat a peu, amb 4,50 metres d'ample adaptat a les característiques de cada tram i la col•locació de llocs d'estada per als vianants.

Construcció d'una franja de servei a la calçada al costat muntanya, de 2,20 m d'ample, que tindrà múltiples funcions (càrrega i descàrrega, zona blava, reserves d'aparcament específiques i per a motocicletes, contenidors d'escombraries i parada de taxis).

Nova plantació d'arbrat de fulla caduca per tal de generar ombra a l'estiu i deixar passar el sol a l'hivern. S'han utilitzat espècies diverses adaptades al clima mediterrani del prelitoral central, amb tolerància a la calor i la sequera, per afavorir la biodiversitat.

I per finalitzar la instal•lació de nou mobiliari urbà (papereres, bancs, jardineres-banc, font, enllumenat...) i reubicació de mobiliari existent (contenidors i parquímetre).

Comentaris

Andreu Corriol
1.

Una Avinguda metropolitana sense carril bici ni conexio amb SVH?

Comenta aquest article