Tres immobles de l’ Hospitalet i un de Molins de Rei a subhasta per quasi 500000€

Societat.

Solar a Molins de Rei.
Solar a Molins de Rei.

En concret a l’Hospitalet de Llobregat C/Cotonat, 46, Solar, 109.100,00 €, c/Hierbabuena, 18, Baixos 1a, local 42.200,00 €, c/ Salvador Seguí, 9, local comercial 38.200,00 € i a Molins de Rei, Puigcerdà, 50 Solar per 262.400,00 €.

Els interessats a licitar per algun dels lots de la subhasta, tenen temps fins al proper 25 d’octubre per presentar les seves ofertes a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat.

La Subhasta es farà l’1 de desembre del 2022, a les 12 h, en un acte obert al públic a la seu del Departament d’Economia i Hisenda, on s’efectuarà l’obertura dels sobres econòmics i els licitadors podran millorar les seves ofertes a mà alçada.

La Direcció General del Patrimoni ha habilitat un telèfon d’informació i una adreça de correu electrònic per a les persones interessades a visitar algun dels immobles que estan a la venda. A més, les característiques tècniques de totes les finques es poden consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda i a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Per participar a la subhasta s’ha de dipositar, amb caràcter previ, a la Caixa General de Dipòsits del Departament d’Economia i Hisenda, l’import de la garantia del preu de sortida de cada immoble, que s’estableix al plec de condicions d’aquesta subhasta. Amb la venda de tots els lots, la Generalitat preveu obtenir un mínim de 3.290.800,00d’euros, que pot ser millorat a l’alça.

D’acord amb la legislació vigent que regula les herències intestades, els imports obtinguts podran ser destinats a finalitats habitacionals o a establiments d’assistència social o a institucions culturals preferentment del municipi o la comarca d’on tenia la darrera residència el causant.

La Junta d’Herències, un òrgan col•legiat del qual formen part la Generalitat i les associacions municipalistes que representen a totes les corporacions locals, serà l’encarregada, un cop l’herència estigui totalment liquidada, d’establir els criteris per a l’efectiva distribució dels imports, mitjançant les corresponents convocatòries públiques, a les entitats interessades que hi puguin participar com a beneficiàries.

L’administració catalana té encomanda legalment la funció de tramitar les herències intestades de les persones amb veïnatge civil català que han mort, presumiblement, sense haver atorgat testament i sense hereus o familiars coneguts, fins al quart grau de consanguinitat i de destinar els béns que hereta procedents d’aquestes herències intestades a entitats assistencials, socials, sanitàries o culturals i a polítiques d’habitatge social.

Així, des de la seva constitució el 2017, la Junta d’Herències haurà adscrit una vuitantena d’habitatges procedents d’herències intestades a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per cobrir necessitats d’habitatge social arreu de Catalunya. Durant el 2018 se’n van transferir 17, un total de 32 el 2019 i 3 immobles més el 2021, ja en plena pandèmia de la COVID-19.

Finalment, aquest any 2022 s’ha acordat l’adscripció de 32 habitatges més. La majoria dels 36 immobles que surten a subhasta el proper 1 de desembre, que ja han estat comunicats prèviament als respectius ajuntaments, són locals o solars.

Les finques urbanes que s’hi han inclòs no han estat considerades aptes per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per ser destinades directament a habitatge social, per manca de demanda habitacional al municipi o pel mal estat de la finca.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article