El Ple municipal ha aprovat per unanimitat el Pla d'Acció de l'Agenda Urbana de Sant Boi

Societat.

Orientarà de forma estratègica les polítiques municipals dels pròxims anys envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
Orientarà de forma estratègica les polítiques municipals dels pròxims anys envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

El document està vinculat amb l'Estratègia de Ciutat de Sant Boi 2030 i aliniat amb els objectius de l'Agenda 2030 i de les agendes urbanes de Catalunya i Espanya.

El Pla d'Acció s'estructura en 3 dimensions polítiques (Territori i model de ciutat, Reactivació social i econòmica i Digitalització i governança), en el marc d'aquestes 3 dimensions, s'assenyalen 7 eixos estratègics, 41 accions estratègiques i 158 propostes d'actuació.

La denominació dels eixos estratègics de l'Agenda Urbana expressa les prioritats de la ciutat de cara als pròxims anys: Sant Boi Ciutat verda i integradora. Ciutat sostenible i resilient. Ciutat emergent. Ciutat cohesionada. Ciutat innovadora. Ciutat transformadora i Ciutat inspiradora.

L'Ajuntament vol que la metodologia, la planificació i les línies d'actuació de l'Agenda Urbana de Sant Boi serveixin com a model inspirador per a altres localitats i territoris, en tant que bones pràctiques transferibles a diferents realitats. De fet, la ciutat ja és referent per la planificació estratègica de les seves polítiques.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha escolit Sant Boi com a municipi pilot de l'Agenda Urbana Espanyola. I l'Ajuntament ha obtingut fons Next Generation de la Unió Europea per desenvolupar la seva pròpia agenda urbana amb la quarta millor valoració de tot l'Estat.

L'Agenda Urbana de Sant Boi es planteja com una metodologia de treball que requereix una doble transformació: d'una banda, la consolidació d'una forma de relació de l'Ajuntament amb els agents socials i econòmics de la ciutat (cap a un model de construcció col•lectiva i agendes compartides); d'altra banda, una reorganització de les estructures municipals (cap a un model més flexible, basat en el treball per projectes).

L'Ajuntament també preveu acompanyar la planificació estratègica global de l'Agenda Urbana de Sant Boi amb agendes sectorials relatives a diferents àmbits de la política municipal (escolar, esport, cultura, comerç, seguretat...).

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article