L’Ajuntament de l’Hospitalet impulsa el primer cens de persones en situació de sensellarisme que pernocten al carrer

Societat.

Arxiu.
Arxiu.

Aquest es durà a terme durant el darrer trimestre de 2022, i s’emmarca dins de contracte programa 2022 – 2025, que impulsa diferents accions per promoure la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social al municipi.

Aquest cens de persones en situació de sensellarisme a L’Hospitalet es farà seguint criteris tècnics i rigorosos establerts pels professionals de serveis socials i permetrà tenir un control del nombre de les persones sense llar que hi ha la territori que pernocten al carrer, així com de la situació personal de cadascuna d’elles, per tal d’oferir-los entrar en el circuit dels serveis socials municipals.

Així, un cop fet el cens es podran dur a terme accions d’acompanyament i d’empoderament, i assignar-los un professional de referència de l’equip bàsic d’atenció social (EBAS), que treballarà de manera coordinada amb les entitats especialitzades i amb els diferents serveis (atenció a la salut, a persones migrades, ocupacionals...).

S’estima que a la ciutat hi ha una trentena de persones sense llar que viuen —de manera fixa o temporal— al carrer. Durant l’any 2021 es van atendre al carrer un total de 91 persones, que no van ser sempre les mateixes ja que, a diferència d’altres ciutats, l’Hospitalet acostuma a ser una ciutat de transit per a persones en situació de sensellarisme.

En cas que ho desitgin, aquestes persones podran entrar al circuit dels serveis socials municipals, que inclou la utilització del centre residencial d’estada limitada els Alps per pernoctar-hi, rebre aliments o utilitzar el servei de dutxes i de bugaderia.

Al 2021 el centre Els Alps va oferir 5.208 àpats (68 persones) al seu menjador social; va repartir 39.833 pícnics i va comptabilitzar 1.257 serveis de dutxes (55 persones).

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article