Reclamen la modificació de la llei estatal que prohibeix la crema de restes vegetals

Societat.

Arxiu.
Arxiu.

Unió de Pagesos va mantenir una reunió bilateral amb la Consellera Jordà i va tractar de nou la problemàtica que crea al sector agrari i forestal l'article 27.3 de la Llei estatal 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, el qual prohibeix amb caràcter general la crema de les restes vegetals generades a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, amb les úniques excepcions per raons de caràcter fitosanitari o per prevenció d'incendis forestals.

El sindicat ha denunciat que el Ministeri d'Agricultura va errar-la en la redacció d'aquest article i n'ha demanat la modificació als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, ja que hi ha en debat diverses iniciatives legislatives relatives al sector agrari que han de permetre que, via esmenes, la primera que arribi a la seva aprovació definitiva, incorpori la rectificació de l'esmentada Llei 7/2022.

Mentrestant, a Catalunya, el sindicat va exigir la ràpida implementació d'un sistema àgil d'autoritzacions de les cremes per motius justificats excepcionalment, el qual el sindicat reclama al departament de la Generalitat de Catalunya que n'és titular la consellera Jordà, des de l'entrada en vigor el passat mes d'abril de l'esmentada Llei 7/2022.

La consellera es va comprometre a tenir-ho enllestit els propers dies, amb un catàleg de situacions justificades en les que es pugui obtenir l'autorització excepcional.

El sindicat va exigir a la consellera Jordà que treballi per la correcció de l'esmentada Llei 7/2022 i ajustar-la bé a les directives de la Unió Europea de residus i la relativa a la reducció de les emissions que no estableixen l'obligació de la prohibició amb caràcter general i que obliguen a vetllar perquè es tingui en compte l'impacte en les petites explotacions agràries.

Aquests també estàn a punt per defensar legalment els interessos econòmics de les explotacions afectades per la prohibició general, exigint el rescabalament, per part de l'Administració General de l'Estat, dels sobrecostos que comporta si el Govern de l'Estat o les Corts Generals no rectifiquen a temps per no afectar significativament l'economia d'aquestes explotacions agrícoles, ramaderes i forestals.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article