L 'import de la taxa metropolitana de tractament de residus quedarà congelat de cara al 2023 i no s'aplicarà a particulars ni establiments comercials

Política.

En el cas del tribut metropolità, les quotes també es congelen i no experimentaran cap augment respecte del 2022.
En el cas del tribut metropolità, les quotes també es congelen i no experimentaran cap augment respecte del 2022.

La proposta d'ordenança reguladora de la TMTR ha estat aprovada provisionalment amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC, Junts per Catalunya, Ara decidim Ripollet, Guanyem Badalona en Comú, Compromís i acord per Torrelles, i Endavant Sant Just, i els vots en contra de PP, Ciutadans, Valents, Barcelona pel Canvi i la consellera no adscrita Marilén Barceló.

A banda d'aquesta congelació, l'AMB aplicarà, en els càlculs de l'any que ve, descomptes especials per beneficiar la ciutadania que se sumi a l'ús dels nous sistemes de recollida de residus que s'estan implantant progressivament a la metròpolis.

Així, s'estableix una reducció de fins a un 11 % per la utilització del servei de recollida de residus municipals porta a porta o de contenidors intel•ligents per part de contribuents particulars.

En el terreny comercial, s'ha establert una reducció del 50 % en la quota de la TMTR en els locals on el subjecte passiu pugui acreditar que no existeix cap activitat (a partir de la inexistència de consum d'aigua). Cal recordar que l'AMB bonifica el 100 % de la TMTR a les famílies més vulnerables de la metròpolis. Actualment, aquesta bonificació es quantifica en 800.000 €.

De cara al 2023, a més, s'eliminarà la disposició addicional 3a, que establia un multiplicador de 3,5 per a les activitats no classificades. La TMTR l'abonen tant els domicilis particulars com les activitats econòmiques, i contribueix a finançar el tractament dels residus recollits pels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Actualment, 1.200.000 domicilis i 150.000 negocis paguen la TMTR a través del rebut de l'aigua. Les tarifes de la ciutadania de cada municipi es modulen en funció de la quantitat de residus produïts a cada localitat i del nivell de recollida selectiva assolit. Així, com menys residus es produeixen i més recollida selectiva es fa, més baixa és la TMTR.

Actualment, la TMTR només cobreix aproximadament un 85 % del cost de tractament de residus generats en els domicilis particulars i establiments de l'Àrea Metropolitana. La resta va a càrrec del pressupost general de l'AMB.

El Consell Metropolità també ha aprovat provisionalment l'ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità (TM) per als 36 municipis pertanyents a l'AMB.

Aquest impost s'estableix per finançar la prestació dels serveis metropolitans tant en l'àmbit de la mobilitat com en el de l'espai públic i les infraestructures, el tractament de residus i el cicle de l'aigua i la impulsió de polítiques d'ocupació estable i d'habitatge assequible, entre d'altres.

La proposta d'ordenança ha estat aprovada amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC, Junts per Catalunya, i Endavant Sant Just, i els vots en contra de PP, Ciutadans, Valents, Ara decidim Ripollet, Guanyem Badalona en Comú, Compromís i acord per Torrelles, Barcelona pel Canvi i la consellera no adscrita Marilén Barceló.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article