El Centre d’ Estudis Comarcals del Baix Llobregat presenta al•legacions al ZEPA del Delta del Llobregat

Societat.

També proposa la modificació de la LIC Delta del Llobregat.
També proposa la modificació de la LIC Delta del Llobregat.

La Junta ha acordat presentar al•legacions amb la voluntat de conciliar l'ampliació de l'espai natural protegit del Delta de Llobregat i l'existència i desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Aquestes al•legacions es presenten en coherència a la pròpia trajectòria de l’entitat i a d’altres pronunciaments com les al•legacions per millorar el contingut de la revisió del Pla Especial del Parc Agrari i de la Modificació del Pla General Metropolità d’acompanyament en els anys 2013 i 2014, i les aportacions fetes al document de referència de l’avaluació ambiental estratègica d’aquest planejament.

L’any 2016, van organitzar el Congrés del Baix Llobregat, on la vessant territorial tingué un pes específic, “hem organitzat diverses jornades sobre el Paisatge del Baix Llobregat, i aquest mateix any, hem formulat al•legacions al desdoblament de l’autovia A2 al Nord de la comarca.”

El CECBLL coneix que l'ampliació de l'espai natural protegit del Delta del Llobregat és una prescripció de la Unió Europea que considera que els indrets de protecció de les aus (Zones d'Especial Protecció de les Aus) són insuficients i també que l'ampliació és en bona part dins del Parc Agrari.

El que representa un 40% de la seva superfície actual, “per això les nostres al•legacions fan propostes per quan la Generalitat acordi l'ampliació de l'àrea protegida, i aprovi el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Delta del Llobregat (PEPMDLL) que és una figura de planejament provinent de la Llei d'Espais Naturals i jeràrquicament està per sobre del Pla Especial del Parc Agrari.”

Així les coses plantegem mesures per garantir la compatibilitat entre els espais naturals protegits i Parc Agrari: - Els usos agraris s'han de permetre de forma general dins dels espais naturals protegits. El PEPMDLL ha de concretar aquells indrets on excepcionalment l'agricultura estigui prohibida o restringida, i preveure els mecanismes d'expropiació (en indrets de prohibició) o de compensació (en indrets de restriccions).

- S'han de preveure hivernacles, construccions i instal•lacions dins del Parc Agrari. El PEPMDLL ha de delimitar on seran prohibits, que coincidirà amb zones humides o espais de connexió ecològica. - S'han de permetre les inversions en infraestructures hidràuliques. Si s'escau, sotmeses a avaluació ambiental.

- S'ha de tramitar simultàniament l'aprovació del PEPMDLL i la modificació del Pla Especial del Parc Agrari. Un cop aprovats definitivament, cal que els dos plans es refonguin en un únic pla. El més adient és el Pla Territorial Sectorial Agrari Específic, com preveu la Llei d'espais agraris.

- Cal tramitar i aprovar en un únic Pla de Gestió i Desenvolupament dels espais naturals protegits i del parc agrari. - Cal un únic Consorci dels espais naturals protegits i del parc agrari.

En les al•legacions han manifestat que al CECBLL, “ens hagués agradat participar juntament amb la resta de persones jurídiques convidades en la Fase 2 de la proposta de modificació de la zona ZEPA i LIC del Delta del Llobregat, per tal d’influir en què determinades consideracions s’incorporessin en el document que posteriorment s’ha sotmès a informació pública.”

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article