Unió de Pagesos “la proposta d'ampliació de la zona d'especial protecció per a les aus al Baix Llobregat no compten amb l'anàlisi d'afectacions agràries”

Societat.

Arxiu.
Arxiu.

Les al•legacions presentades per aquests divendres passat, les basen en que, “no venen acompanyades d'una justificació científica i aboquen la pagesia a una inseguretat jurídica ja que no preveu cap termini d'aplicació ni règim transitori.”

Unió de Pagesos adverteix, en primer lloc, que la proposta d'ampliació de la ZEPA al Baix Llobregat és nul•la de ple dret perquè no inclou l'anàlisi d'afectacions agràries, tal com estableix la Llei d'espais agraris.

La declaració de noves ZEPA i Llocs d'Interès Comunitari (LIC) comporta una modificació del Pla Especial d'Interès Natural (PEIN), que és un pla territorial sectorial, d'aquí que faci falta un informe d'afectacions agràries.

El sindicat denuncia, en segon lloc, "que aquesta proposta d'ampliació de la ZEPA no té la justificació científica que reclamen tant la Directiva hàbitats com la Carta d'Emplaçament de la UE, també per a la classificació dels Llocs d'Interès Comunitari (LIC)."

Així, "ni la memòria justificativa ni l'informe del Servei de Flora i Fauna recullen dades científiques, les que hi consten es basen en portals de ciència ciutadana, i la metodologia que utilitza no és l'adequada per a fer una valoració acurada de les dades que demana la Unió Europea."

La descripció dels sectors agrícoles, inclosos en la proposta d'ampliació de les ZEPA i les LIC, "està plena d'errors, com per exemple en la toponímia o en la definició dels límits."

En tercer lloc, Unió de Pagesos denuncia "que la proposta d'ampliació de les ZEPA és dins el Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, figura urbanística que estableix una protecció agrària, per tant interferirà en l'activitat agrària i causarà inseguretat jurídica a la pagesia en dependre de tres normatives: els espais estaran sotmesos a les directrius de l'acord de Govern de la Generalitat, per altra banda, han d'estar sotmesos a la normativa del PEIN i, finalment, continuaran formant part del Pla Especial del Parc Agrari."

A més, "la proposta no contempla ni termini per la redacció del Pla de gestió inclòs en la Xarxa Natura 2000, ni cap règim transitori. El sindicat vol denunciar també que no hi hagut un veritable procés participatiu previ, com si tenen altres propostes d'ampliació de la Xarxa Natura 2000, que ara mateix estan en marxa."

Unió de Pagesos defensa "un model de gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat que tingui en compte que es tracta d'un ecosistema agrari. La inclusió de parts aleatòries de l'espai agrari a la Xarxa Natura 2000, no té en compte aquesta circumstància i no ajudarà al manteniment ni la millora d'aquest espai, ni de l'activitat agrària."

El sindicat reclama "una protecció real i efectiva de tot el Parc Agrari que permeti el desenvolupament de l'activitat agrària i la producció d'aliments, compatible amb la millora de la biodiversitat."

El sindicat rebutja "que se situïn sobre l'espai agrari l'ampliació de les zones de protecció i apunta a la deixadesa, manca de pressupost i mala gestió històrica per part de les diferents administracions com a causa d'una cura ineficient dels Espais Naturals Protegits del Delta del Llobregat."

I recorda que aquest està gestionat pel Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. D'aquest consorci en formen part la Generalitat i els Ajuntaments del Prat, Sant Boi, Viladecans i Gavà. "Totes aquestes administracions són corresponsables dels incompliments que posa de manifest la Carta de la Unió Europea."

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article