Els pressupostos de l'AMB per al 2023 tindran un import consolidat de 2.470 M€UR de despeses i 2.491,4 M€UR d'ingressos

Política.

Arxiu.
Arxiu.

Els comptes han estat aprovats amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC i JxCat; els vots en contra de PP, Ciutadans, Valents i la consellera no adscrita Marilén Barceló, i les abstencions de Compromís i Acord per Torrelles, Guanyem Badalona en Comú, Ara Decidim Ripollet i Endavant Sant Just.

El pressupost consolidat de l'AMB l'integren el de la mateixa institució, el del seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (IMET), l'estat de previsió de despeses i ingressos de l'entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL).

I els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats en les quals participa, íntegrament o majoritàriament com Transports de Barcelona, SA; Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA; Projectes i Serveis de Mobilitat, SA; TMB, SL; Informació i Serveis, SA; Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), i Regesa Aparcaments i Serveis, SA (RASSA).

També inclou com a documentació complementària els projectes de pressupost dels consorcis, fundacions i empreses mercantils adscrites a l'AMB: el consorci de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, Habitatge Metròpolis Barcelona SA, el Consorci Besòs Tordera, el Consorci Ecoparc 4, el Consorci de l'Habitatge, la Fundació Rivus i CCB Serveis Ambientals, SA.

Aquest pressupost consolidat assoleix un total de 2.470 M€ de despeses i 2.491,4 M€ d'ingressos, amb un increment del 12,89 % i del 13,88 % respectivament amb relació al 2022. Es formula amb un superàvit inicial de 21.559.586,70 €, i dona compliment a les mesures de sanejament aprovades per corregir el romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals de la liquidació del 2021.

Pel que fa al pressupost estricte de l'AMB, els estats d'ingressos i de despeses sumen un total de 1.198.369.683,75 € i 1.176.810.097,05 € respectivament, i creixen un 20,91 % i un 18,73 % respecte al 2022.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article