Viladecans Sant Boi i Gavà presenten al•legacions a la proposta de la Generalitat d'ampliació de la zona de protecció especial per a les aus del Delta del Llobregat

Política.

En les quals, en primer lloc, reclamen la suspensió de la tramitació de l'acord, Unió de Pagesos es posiciona a favor dels ajuntaments.
En les quals, en primer lloc, reclamen la suspensió de la tramitació de l'acord, Unió de Pagesos es posiciona a favor dels ajuntaments.

Els governs municipals (tots governats pel PSC) volen que abans es redacti la planificació pendent del conjunt dels espais naturals actualment inclosos en la Xarxa Natura 2000, "de forma immediata i amb caràcter previ a cap ampliació de la ZEPA".

Les alcaldesses de Sant Boi, Lluïsa Moret; de Gavà, Gemma Badia, i l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, denuncien que l'excessiva ampliació de les zones de protecció d'aus que proposa la Generalitat posarà en perill l'activitat agrícola d’una zona que suposa el 70 % de l'horta del Parc Agrari, el qual és un 30 % de la superfície hortícola de Catalunya.

La suspensió de la tramitació de l'acord de govern de la Generalitat haurà de permetre treballar conjuntament amb el territori i els agents implicats tant la proposta d'ampliació de la ZEPA com els mecanismes necessaris perquè aquesta reverteixi els incompliments de la carta d'emplaçament de la Comissió Europea.

Haurà de ser una proposta consensuada per totes les parts en la qual es garanteixi la pervivència de l'activitat agrícola i la seva convivència equilibrada amb les zones de protecció de les aus.

Els ajuntaments del Delta demanen a la Generalitat que, abans de cap ampliació de la ZEPA, també es garanteixi un pla d'inversions que reculli les necessitats de la zona, un model de gestió i protecció adequat degudament pressupostat, i una regulació i governança coordinada amb els diferents agents que incideixen al territori.

En aquest sentit, reclamen que des d’ara mateix s’implementin mesures concretes de protecció dels espais naturals, en aquests moment clarament insuficients.

Els municipis volen que s’abordi la redacció d'una normativa única per a tot l'àmbit que formi part de la ZEPA del Delta del Llobregat que reculli la zonificació corresponent a les característiques de l'espai.

Tot definint clarament les zones de nucli de l'activitat productiva agrícola per garantir-ne la viabilitat econòmica, els nuclis dels espais naturals protegits per garantir la conservació d'hàbitats i espècies, les "zones tampó" o amortidors per reduir els conflictes de frontera entre la zona agrícola i els espais naturals.

Paral•lelament, els ajuntaments demanen que en el marc de l’elaboració i tramitació prèvia d’aquests plans i/o programes i de la revisió de la proposta de modificació de la ZEPA, es realitzi la corresponent avaluació ambiental, estudis científics solvents i contrastats que valorin i analitzin la situació de deteriorament dels hàbitats i la biodiversitat, i les causes que l’han provocat.

I en la mateixa direcció, que es porti a terme una avaluació exhaustiva de les afectacions sobre els espais agraris, de conformitat amb la legislació agrària, així com les valoracions d’indemnització.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article