Fòrum Social del Baix Llobregat convoca manifestació a Cornellà per exigir que el 25% del pressupost de Salut sigui per la atenció primària

Salut.

La salut s’ha convertit en una de les principals preocupacions de la població́.
La salut s’ha convertit en una de les principals preocupacions de la població́.

El FSBLL convoca a la ciutadania del Baix Llobregat a participar en una gran concentració al CUAP Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (avinguda Sant Ildefons, s/n), el proper dijous, dia 17, a les 18 hores.

El FSBLL és una aliança de forces polítiques i socials que té com objectius prioritaris la Justícia Social, la defensa dels Drets Socials, Civils i Polítics, el manteniment del Estat del Benestar i la millora de les condicions de vida de les ciutadanes i els ciutadans del Baix Llobregat.

L’atenció́ primària representa la porta d'accés al dret a la salut per a la majoria de la població́, especialment de les persones i els col•lectius en situació́ de major vulnerabilitat.

L’increment de les necessitats sanitàries de la població́, “no s’ha vist acompanyat de mesures eficaces, ni d’un augment suficient de la inversió́ per reforçar l’atenció́ primària. Al contrari, l’atenció́ primària ha estat la gran perjudicada de la manca d’inversió́ en l’ultima dècada.”

La entitat assegura que, “la feblesa de l’atenció́ primària s’ha fet encara més evident durant la pandèmia. Hi ha hagut una discriminació́ indirecta en l’atenció́ sanitària de la població́, en particular de les malalties no COVID-19, com les persones que pateixen malalties cròniques o que tenen un major grau de dependència (gent gran, malalts mentals, persones migrants, malalties cardiovasculars, diabetis o càncer, entre d’altres).”

El resultat, “ha estat retards, deficiències en els diagnòstics i augment de les llistes d’espera, que incrementen el risc d'empitjorament de la salut. L’atenció́ primària és fonamental per a la prevenció, ja que permet realitzar diagnòstics de manera precoç̧ per a detectar problemes abans que s'agreugin.”

I continuen, “malgrat aquest abandonament, l’atenció́ primària sobreviu gràcies als seus professionals. La sobrecàrrega laboral i la precarietat ja eren cròniques abans de la pandèmia. I ara el personal sanitari es troba exhaust. La crisi sanitària posa en risc la seva salut física i mental. Els alts nivells d’ansietat i frustració́ han incrementat l’abandonament laboral, un efecte molt perillós en un sistema infradotat i amb dificultat per trobar nou personal.”

Els discursos i aplaudiments d’agraïment durant els moments més crítics de la pandèmia, “s’han de traduir en mesures concretes per ampliar les plantilles i millorar les condicions laborals, que redundin en un millor accés al dret a la salut i qualitat de l’atenció́ sanitària.”

Fa dotze anys que l’OMS i Relators de l’ONU insten els Estats a reforçar l’atenció́ primària, destinant almenys el 25% del pressupost sanitari. L’OMS estima que aquest nivell d’atenció́ pot satisfer més del 70% de les necessitats de salut de les persones al llarg de la seva vida.

Malgrat això̀, “els pressupostos del Govern de la Generalitat per a 2022 només destinen un 17%, i sense desglossar suficientment quines partides són incloses en aquest àmbit. Dels 11.215 milions d’euros destinats a Salut, 1.885 estan previstos per a l’atenció́ primària.”

Aquesta xifra representa un augment respecte l’any anterior (323 milions), “però̀ resulta del tot insuficient per cobrir les necessitats de personal i de recursos que garanteixin l’accés universal del dret a la salut de la ciutadania.”

Cal rescatar l’atenció́ primària, “de la situació́ de col•lapse amb un major augment pressupostari que serveixi per desplegar mesures ràpides i eficaces. A més, cal establir indicadors d’avaluació́ de les seves necessitats per tal determinar la distribució́ dels recursos, i cal transparència de quines partides i segons quins criteris són incloses en el seu pressupost.”

Els sistemes de salut basats en una atenció́ primària forta, “garanteixen nivells de qualitat més alts, són més equitatius i eficients en l’ús de recursos, i disminueixen les desigualtats i la mortalitat.”

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article