Balanç final del 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat

Societat.

Un instant de la jornada inaugural.
Un instant de la jornada inaugural.

En una comarca declarada feminista com el Baix Llobregat, les dones, “han de poder ser protagonistes, i tota la societat ha de poder conèixer que la igualtat real entre dones i homes encara no s’ha assolit, que és necessari el compromís de tots els poders públics, d’agents econòmics i socials i de tota la societat perquè aquesta igualtat real arribi com més aviat millor.”

Així, l’èxit de participació obtingut en el 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, ha estat el resultat de la gran implicació i compromís d’ajuntaments, entitats, organitzacions diverses i expertes que han fet possible que aquest espai, de debat i reflexió, “resultés una empenta més per poder desenvolupar bones polítiques d’igualtat a la comarca.

“L’amistat entre dones és una força transformadora i poderosa”, aquest és l’eix principal que va guiar la conversa inaugural mantinguda entre la Doctora en psicologia Social, Sara Berbel Sánchez, i la Catedràtica de Lingüística Hispànica, Estrella Montoliu Durán.”

Les dues expertes van inaugurar el 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, dialogant durant prop d’una hora de la necessitat d’establir xarxes de solidaritat entre dones.

Conceptes com el de sororitat estratègica, el fet d’amplificar-nos les unes a les altres, van marcar un debat en el qual les expertes van posar en relleu, entre altres, la necessitat de potenciar l’amistat entre dones, la d’aconseguir autoritat, o que les dones tinguem estructures preparades per poder discrepar com a tècnica contra la dominació.

Sis comissions de treball conduïdes i dinamitzades per expertes, amb materials elaborats de cada àmbit i conclusions del treball precongressual, han conformat l’eix de tots els debats.

Les conclusions definitives del 6è Congrés no veuran la llum fins principis de l’any vinent, però les sis periodistes, que van actuar de relatores de les diferents comissions, van donar una pinzellada de cap a on aniran encaminades.

A la comissió de treball de Trajectòries Vitals es van abordar les diferents estratègies que té encara i que perduren per part del patriarcat de mantenir-nos silenciades i invisibles. Se'n van reivindicar molts espais on es democratitzi la veu de les dones, on puguem ser molt més presents i visibles, el poder de les paraules, de les decisions i sobretot lluitar per continuar tenint xarxes de sororitat.

"Cal incrementar la presència de la dona en el mercat de treball, feminitzar el futur del treball." Aquesta va ser una de les principals conclusions que es van extreure de la comissió de treball de Dones en el treball del Futur.

Quan la mirada femenina "no està en la construcció de les tecnologies que marquen la nostra vida i el nostre futur, s'estableixen biaxos de disseny, de dades, d’interpretació, d’usabilitat i d’accés, i això donarà pas a la vulneració dels nostres drets. A la comissió de Salut es van destacar tots els aspectes biopsicosocials i també ambiental que ens estan afectant les dones."

L'aportació d’expertes i delegades, va permetre aflorar aspectes com el problema de la visualització de la dona en els problemes de salut, que les dades no sempre reflecteixen la realitat, que les dones en molts casos tenen un fals diagnòstic, però destacant sobretot la necessitat de millorar l’atenció primària, i l’atenció psicosocial de les dones. La gran pressió social que existeix per viure les maternitats d’una determinada manera, va marcar la comissió de treball de Maternitats.

A la comissió es va destacar la necessitat imperant d’introduir les maternitats a les polítiques feministes per tal que es contemplin i hi hagi espais de debat, de pensament i també espais per a poder recuperar les xarxes on les dones amb diferents tipus de maternitats hagin decidit esdevenir mares i exercir la criança de les seves criatures.

Aspectes com la influència de la pornografia en l’educació sexual que reben els joves, que cada vegada inicien el seu consum en edats més primerenques, entre els 6 i els 12 anys, i que la manca de l’educació sexual fa caure en la creença que la pornografia és real i correcta.

Es van posar sobre la taula a la comissió de treball d’Empoderament Sexual i Reproductiu, deixant entre les principals conclusions, la necessitat de deconstuir l’amor romàntic des de la infància o la necessitat d’introduir l’educació sexual dins el currículum i durant tota l’etapa educativa.

A la comissió de violència masclista, es van treballar aspectes per abordar la violència vicària, la violència institucional i la violència digital, tres tipus de violència que no tenen una traducció en l'àmbit juridicopenal a l’ estat.

Entre les principals conclusions va sorgir la necessitat que la legislació, els operadors jurídics, i la justícia estiguin preparats per a combatre aquestes violències.

El Congrés de les Dones, promogut pel Consell Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat, esdevé un motor de canvi i millora de la societat, un clar exemple de participació, un espai de visualització de les vulnerabilitats que pateixen les dones, un lloc de reflexió i alhora de transformació, impulsant el canvi cap a una societat més igualitària i justa.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article