Es constitueix la Taula Local de Salut Mental de Castelldefels

Salut.

Té l'objectiu de treballar per la promoció i la millora de la salut mental al municipi.
Té l'objectiu de treballar per la promoció i la millora de la salut mental al municipi.

La regidora de Salut de Castelldefels, Lourdes Armengol, ha explicat que "és un dia important per la salut mental del nostre municipi. També per la salut mental del territori i del país. Una Taula més constituïda que ha de permetre continuar estenent la voluntat per canviar la mirada en l'atenció a les persones."

La republicana ha afegit que aquesta és "una Taula que, juntament amb la quarantena que hi ha en marxa a la resta del país, ha de formar part d'una estratègia comuna, d'un treball en xarxa que permeti establir espais de coordinació i intercanvi de coneixement per facilitar la presa de decisions de forma transversal i amb l'objectiu que les persones afectades puguin viure millor."

El passat dijous 17 de novembre es va presentar i constituir oficialment la Taula de Salut Mental de Castelldefels. Es tracta d'un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col•laboratiu per promocionar l'atenció integral de la salut mental al territori.

Es realitza des d'un enfocament de salut mental comunitària, que contempla la concepció social de la salut. L'objectiu principal és treballar per la promoció i millora de la salut mental del territori.

Es fa des de 3 eixos estratègics que guien les seves accions i que es poden dividir en: Coneixement i xarxa, Educació i sensibilització i Promoció de polítiques.

Tot plegat es treballa des del consens de les persones i entitats participants, l'horitzontalitat de la presa de decisions i l'autonomia (la Taula esdevé autònoma en el seu funcionament i presa de decisions).

En el cas de Castelldefels, la Taula es gestiona amb l'acompanyament de la Federació de Salut Mental de Catalunya (SMC) que ofereix suport i assessorament.

La Taula cerca la implicació de tots els agents relacionats amb l'atenció a la salut mental a la ciutat (entitats del tercer sector, administració pública local, agents relacionats amb la millora de la salut mental, etc).

Treballa amb una visió que té en compte l'àmbit social en què es produeixen els fenòmens de salut-malaltia i aplica un abordatge integral tenint en compte els nivells macro i microsocial i la participació de tots els agents de la comunitat.

La responsabilitat de la promoció i l'atenció a la salut ha de ser compartida entre els individus, els grups comunitaris, els professionals de la salut, les institucions de serveis de salut i els governs. Tots han de treballar junts cap a una atenció que contribueixi a preservar la salut.

L'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, ha comentat que "quan parlem de salut mental, parlem de salut. I quan parlem de salut, parlem de la qualitat de la vida de cadascuna de les persones que composen la nostra societat. Des de les administracions, com a servidors públics, hem d'estar a l'alçada."

Des de Castelldefels, "estem convençuts que un dels propers grans salts que ha de donar el sistema públic de salut, ha de ser en la salut mental. En aquest context, celebrem la constitució de la Taula de Salut Mental com a punt de trobada de tots els agents relacionats amb aquest àmbit, amb l'acompanyament de la Federació de Salut Mental de Catalunya."

Miranda ha afegit que "la Taula farà front a grans reptes de promoció i millora de la salut mental al territori, fer coneixement i xarxa, promocionar polítiques. I un altre objectiu molt important és el de l'educació, la sensibilització i la lluita contra l'estigmatització. No hem d'estigmatitzar els transtorns mentals com a signe de debilitat deles persones que les pateixen."

La visibilització, "ha de ser entesa com un exemple de valentia i coratge, perquè ningú no està fora de perill. Un municipi fort és aquell que està ben cohesionat, que no exclou i que integra. I a Castelldefels volem que la ciutat avanci sense deixar ningú enrere."

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article