Avenç del Baix Llobregat cap a la transició energètica adherint-se al projecte europeu ePLANET

Societat.

El Baix Llobregat està compromès en la lluita contra el canvi climàtic.
El Baix Llobregat està compromès en la lluita contra el canvi climàtic.

El seu Pla d’Actuació Comarcal reconeix la voluntat d’impulsar una transició energètica justa i distribuïda arreu del territori, de forma equitativa, objectiu que també es troba recollit al Pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social.

Per a assolir aquest propòsit, es destaca la necessitat de treballar conjuntament amb els ajuntaments de la comarca i dels organismes supramunicipals.

Entre les iniciatives endegades pel Consell Comarcal aquesta segona meitat de 2022, es troba el desplegament de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica, amb el suport de l’Institut Català de l’Energia, i l’adhesió a la xarxa-projecte europeu ePLANET.

ePLANET és una iniciativa orientada a impulsar eines innovadores conjuntes per a la transició energètica, combinant activitats d’acció i de recerca.

Per a fer-ho, crearà xarxes d’actors públics arreu d’Europa, que comptaran amb bases de dades dinamitzades amb intel•ligència artificial.

Aquestes bases de dades aportaran coneixement sobre bones pràctiques ambientals, innovació verda i governança climàtica. Una de les recomanacions és explorar i inventariar totes aquelles dades relacionades amb l’energia i el canvi climàtic.

Gràcies a l’estructura que crearà aquest projecte, el sector públic podrà elaborar més fàcilment fulls de ruta cap a una economia sostenible i descarbonitzada.

Un exemple d’aquests fulls de ruta són els Plans d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que elaboren els municipis membres del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, al qual la majoria dels municipis del Baix Llobregat estan adherits.

Amb l’objectiu de facilitar el coneixement i la redacció de nous plans d’acció, el projecte inclou tres plans pilot al conjunt de la Unió Europea.

Aquestes demostracions es desenvoluparan a Creta (Grècia), Zlín (República Txeca) i a la província de Girona. Com a membre seguidor, el Consell Comarcal gaudirà d’accés a les eines creades pel projecte.

També podrà contactar amb regions capdavanteres en accions envers la transició energètica, i importar casos de bones pràctiques a la comarca.

El projecte ePLANET compta amb la col•laboració de la Diputació de Girona, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), entre d’altres socis europeus. També hi participen la xarxa ICLEI de Governs Locals cap a la Sostenibilitat, de la qual el Consell Comarcal és membre.

La participació del Consell Comarcal en aquest projecte és possible gràcies a la mediació de l’Oficina de Projectes Europeus (OPE) de l’entitat, encarregada de la detecció i captació d’oportunitats tractores que s’adeqüin a les línies estratègiques del Consell Comarcal.

ePLANET promourà el compliment del setè Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, “Energia assequible i no contaminant”, així com en el novè (“Indústria, innovació i infraestructures”), l’onzè (“Ciutats i comunitats sostenibles”) i el tretzè (“Acció per al clima”).

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article