El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola estima en 6.400.000 les visites a la serra durant l'any 2021

Societat.

Es tracta de la xifra més elevada de la història del Parc a causa de la necessitat d'esbarjo a l'aire lliure derivada principalment per la pandèmia.
Es tracta de la xifra més elevada de la història del Parc a causa de la necessitat d'esbarjo a l'aire lliure derivada principalment per la pandèmia.

L'any 2022, les dades indiquen que s'acabarà amb més de 5 milions de visites, una xifra una mica superior a la mitjana dels anys precedents a la COVID-19.

Aquests indicadors requereixen un nou model d'ús públic que compatibilitzi el gaudi de la ciutadania amb la preservació ambiental i la millora paisatgística.

En aquest sentit, el nou Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), redactat i tramitat per l'AMB i aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya, proposa dues estratègies en relació amb l'ús públic, que es basen a concentrar els visitants en determinats àmbits.

El model d'ús públic del PEPNat té com a objectiu principal la gestió sostenible de l'ús social del Parc, per mantenir i millorar les condicions ambientals de l'espai protegit.

La seva finalitat, per tant, és que la preservació de la biodiversitat, la conservació dels processos ecològics, el control i mitigació de les alteracions, la potenciació dels serveis ecosistèmics i el manteniment i la millora del paisatge puguin ser compatibles amb el gaudi per a la salut, el lleure, l'esport i el coneixement de l'espai natural per part de la població metropolitana.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article