48 centres educatius del Baix Llobregat tindran millores d’ eficiència energètica i confort tèrmic

Societat.

El Departament d'Educació destinarà 12.120.605M€UR.
El Departament d'Educació destinarà 12.120.605M€UR.

Aquest seguit d'obres es finançaran amb els fons europeus REACT-EU de recuperació econòmica que han de fer possible millorar les infraestructures que donen servei a la ciutadania, en aquest cas, escoles i instituts.

Les obres que es duran a terme amb aquesta inversió inclouen un seguit d'actuacions amb l'objectiu de fer els edificis escolars més sostenibles, més confortables i més saludables per al professorat i l'alumnat.

Així, es canviaran els envolupants, és a dir, els elements de la façana que actuen com a aïllants tant del fred com de la calor i que separen la part interior de la part exterior de l'edifici –s'inclourien la façana, les finestres, les portes o el sostre de l'edifici, entre d'altres-.

Un bon aïllament dels edificis millora l'eficiència energètica d'escoles i instituts i redueix les despeses per fugues de temperatura i en millora el confort.

Al mateix temps, les obres permetran substituir calefaccions actuals per d'altres més eficients energèticament, amb menor impacte ambiental i que millorin la confortabilitat dels centres.

L'objectiu final de totes aquestes millores és aconseguir que els edificis propietat del Departament d'Educació es converteixin en infraestructures de màxima eficiència energètica.

Els 12 milions d'euros d'inversió als serveis territorials del Baix Llobregat amb els fons europeus permetran dur a terme actuacions en 48 centres: en 12 centres es substituirà la calefacció, en 29 es millorarà els envolupants i en 7 s'hi durà a terme tant obres en calefacció com en envolupants.

A tota Catalunya es destinaran 102 milions d'euros per obres en un total de 294 centres educatius. El Departament ja duu a terme anualment aquestes millores, però la inversió finançada amb els Fons Europeus permetrà fer en un any el què a través de les inversions ordinàries del Departament s'ha dut a terme en els 7 anys anteriors per aquest concepte.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article