CCOO assegura que la Residència de Gent Gran Vitalia malgrat tindre dos expedients sancionadors “continua amb incompliments”

Salut.

Aquestes xifres de usuaris per cuidador són del tot insuficients per prestar una assistència de qualitat als residents.
Aquestes xifres de usuaris per cuidador són del tot insuficients per prestar una assistència de qualitat als residents.

L’obertura de dos expedients sancionadors (al juny i al setembre de 2022) a l’empresa Vitalia Suite SLU per part de la Generalitat és el resultat, “d’una acció sindical perseverant per part de CCOO durant fa mesos en relació amb la greu manca de personal per atendre els residents.”

L’empresa VITALIA SUITE, S.L.U. té com a activitat econòmica principal la prestació de serveis en establiments residencials. El centre de gent gran Vitalia a Sant Andreu de la Barca integra una residència, amb uns 220 residents, i un centre de dia, amb capacitat per a 20 usuaris.

En relació al personal que presta atenció directa als usuaris la plantilla està integrada majoritàriament per gerocultors i gerocultores, que s’encarreguen de realitzar tasques destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones diàriament, de les quals l’alimentació i la higiene són les principals en aquest tipus d’usuaris.

Per portar a terme aquest objectiu és imperatiu disposar d’un número de professionals mínim que la Generalitat estableix/determina en funció del grau de dependència de les persones residents.

Doncs bé, segons el resultat de les denúncies davant la Inspecció de Treball interposades per CCOO, “Vitalia Suite incompleix sistemàticament aquestes ràtios mínims en tots els torns de treball, tot i les reiterades reclamacions que, dia rere dia, hem fet CCOO per alertar que no hi ha personal suficient per atendre aquestes persones com cal.”

Segons el sindicat, “els professionals han de suportar una sobrecàrrega de treball per intentar que l’atenció als usuaris sigui digna i adequada amb un número de professionals molt reduït. A tall d’exemple, hi ha hagut dies en què cada gerocultor/gerocultora ha hagut de fer-se càrrec de 22 residents (4 professionals per a 90 residents, aproximadament).”

D’altra banda, no només hi ha dèficit de gerocultors/gerocultores, “sinó també de personal de neteja i d’infermeria, la qual cosa fa que els gerocultors hagin d’assumir tasques (cures de nafres o administració de medicació) que no els corresponen i per la realització de les quals no disposen de la titulació requerida.”

La reducció dels costos de personal, “per augmentar la rendibilitat és una pràctica comuna en empreses gestores de residències de gent gran, això només és possible amb uns salaris i un número de professionals contractats ajustats al mínim legal establert.”

Tot i això, en qüestió de personal contractat, "aquest mínim legal tampoc no s’acompleix, ja que no se substitueix el personal quan té vacances, dies de lleure o està de baixa per malaltia."

A banda dels professionals, els residents són els més perjudicats, “en un estat de benestar com el nostre no són tolerables situacions com la que es viu en aquesta residència. Les cures a la gent gran i/o depenent han de realitzar-se buscant la màxima qualitat, i això només és possible amb la dotació adequada de recursos humans i materials.”

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article