Comencen els treballs de la primera fase de senyalització de la xarxa ciclable de Molins de Rei

Societat.

Arxiu.
Arxiu.

Dimarts 3 de gener, s’iniciaven els treballs de la primera fase de senyalització horitzontal i vertical de la xarxa ciclable del municipi; una actuació que s’ampliarà durant aquest any. Els treballs començaran a les vies principals i progressivament es senyalitzaran els carrers secundaris de la vila.

Les primeres actuacions seran al passeig del Terraplè, des de l’escola la Sínia fins a l’avinguda de València, i al carrer Verdaguer, des de l’avinguda de Collserola fins al passeig del Terraplè. Es tracta d’unes intervencions mínimes que no afectaran el trànsit i s’establirà un pas alternatiu en cas que sigui necessari.

També cal destacar que en compliment del Reglament General de la Circulació, la nova senyalització indicarà la nova xarxa ciclable i també els nous límits de velocitat en vies urbanes i travesses segons el que estableix la norma.

El límit genèric de velocitat en vies urbanes serà de: a) 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera. b) 30 km/h en vies d'un únic carril per sentit de circulació. c) 50 km/h en vies de dos o més carrils per sentit de circulació.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article