El MHP Pere Aragonés i el conseller de Drets Socials Carles Campuzano han encapçalat la reunió del Consell de la Discapacitat de Catalunya

Societat.

En el decurs de la trobada s’ha tractat l’aprovació del nou codi d’Accessibilitat de Catalunya, prevista pel segon trimestre de 2023.
En el decurs de la trobada s’ha tractat l’aprovació del nou codi d’Accessibilitat de Catalunya, prevista pel segon trimestre de 2023.

Aquest òrgan agrupa les entitats més representatives de l’àmbit de les persones amb discapacitat i és responsable de vetllar per la transversalitat de les polítiques de promoció de l’autonomia personal i de l’atenció a aquest col•lectiu. El Codi d’Accessibilitat, àmpliament participat pel sector, s’articularà a partir de dues grans línies d’actuació.

D’una banda, ampliarà, millorarà i detallarà les condicions que han de complir les noves actuacions, no només pel que fa a l’entorn físic, sinó també respecte la prestació de serveis i la necessitat d’una informació i comunicació accessibles.

De l’altra, el codi ha de concretar mesures, drets i deures perquè la transformació de l’entorn existent sigui una realitat i es vagin eliminant tot tipus de barreres, especialment als edificis d’habitatges i establiments d’ús públic, essencials per a la vida diària.

En aquest sentit, pel que fa a les noves actuacions destaquen les millores sobre el nombre i característiques dels elements accessibles que han de tenir les edificacions d’ús públic.

El futur codi també desenvoluparà aspectes i situacions que actualment tenen nul•la o escassa regulació, com ara els carrers de plataforma única, el transport discrecional i escolar o l’accés dels escúters al transport públic.

També incorporarà sistemes i recursos de suport a la comunicació auditiva, visual i cognitiva, com el bucle magnètic, els documents en lectura fàcil o l’intèrpret de signes.

Pel que fa a la segona línia d’actuació, es desenvoluparan i concretaran diversos ajustos tant pel que fa a l’adequació d’establiments comercials, d’hostaleria, culturals i d’oci, com a l’accessibilitat de pàgines web destinades a la venda de productes i entrades o gestions bancàries, entre d’altres.

També s’identificarà quines adequacions resulten exigibles i admissibles quan s’intervé en els edificis existents i s’establiran mesures perquè les comunitats de propietaris resolguin les necessitats de supressió de barreres d’una manera eficient.

Alhora formaran part del nou codi altres aspectes transversals, com la formació del personal d’atenció, el manteniment dels elements relacionats amb l’accessibilitat i l’adopció de mesures d’inspecció i control per a garantir el compliment de les condicions establertes.

La regulació inclourà també mesures de foment que posin en valor i promoguin les actuacions en favor de l’accessibilitat, fins i tot més enllà dels estàndards obligatoris.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article