El Consell Comarcal referent local del Baix Llobregat i també a nivell de Consell Comarcals de tota Catalunya en el compliment de l’ENS

Societat.

Arxiu.
Arxiu.

L’Esquema Nacional de Seguretat, ENS, regulat pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, és una normativa que té com a objecte l’establiment dels principis i els requisits d'una política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics que permeti la protecció adequada de la informació.

L'ENS proporciona a les organitzacions que disposin dels seus sistemes d'informació conformes a les seves disposicions i gestionats en l'exercici de les seves competències, una protecció adequada dels serveis prestats i de la informació tractada per aquests.

A fi d'assegurar l'accés, la confidencialitat, la integritat, la traçabilitat, l'autenticitat, la disponibilitat i la conservació de les dades, la informació i els serveis recolzats directament o indirectament en mitjans electrònics.

La certificació de l’ENS suposa per a la ciutadania la garantia que les entitats públiques amb què es relacionen reuneixen les condicions de seguretat necessàries per salvaguardar-ne la informació i els seus drets.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article