Aturen el cobrament de les pujades del gas i l'aigua calenta dels pisos de lloguer protegit gestionats per Visoren a Esplugues

Societat.

Així com que justifiqui la pretesa aplicació retroactiva d'aquests preus i l'aplicació de forma individualitzada a cada llogater.
Així com que justifiqui la pretesa aplicació retroactiva d'aquests preus i l'aplicació de forma individualitzada a cada llogater.

L'Ajuntament d'Esplugues ha ordenat, per decret de l'alcaldessa, a les empreses Visoren Renta i Sermavi SL que suspengui de manera immediata la pràctica de qualsevol liquidació i exigència de pagament a les persones llogateres dels pisos que gestionen dels consums d'aigua calenta sanitària i calefacció, mantenint en tot moment el correcte funcionament. Es tracta d'una mesura cautelar de tres mesos.

L'Ajuntament també requereix a ambdues empreses la justificació tècnica i econòmica, així com la fonamentació jurídica de les actualitzacions de preu dels subministraments i de la calefacció practicada als veïns dels tres edificis dotacionals, que explota i gestiona en règim de lloguer protegit situats als carrers Juli Garreta, 1-3; Gaspar Fàbregas i Roses, 63-65, i Josep Maria Ventura, 14-16.

Es requereix així a les dues empreses que facilitin de manera desglossada i detallada la formulació que sustenta les pujades de subministraments traslladades als veïns, tant pel que fa al 2022 com el nou preu del 2023.

Visoren també haurà d'aportar a l'Ajuntament, abans que acabi el mes, la documentació que consideri oportuna en relació amb la repercussió de les despeses comunes de l'edifici i de les derivades de la repercussió de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i altres tributs.

L'Ajuntament d'Esplugues vol avaluar així les pujades de preus i estudiar amb els serveis jurídics si es tracta d'increments abusius, com denuncien els veïns.

En aquesta línia, l'informe jurídic sol•licitat per l'Ajuntament apunta que les empreses no podrien haver aplicat el cobrament amb caràcter retroactiu dels subministraments d'aigua sanitària i calefacció, com vol dur a terme.

Tècnics de l'Ajuntament d'Esplugues, a banda de les qüestions referents al cobrament de subministraments, van dur a terme la setmana passada una inspecció de les tres finques per realitzar un informe tècnic del seu estat, com ha fet en altres ocasions durant els últims anys.

I com ha actuat sempre, fos d'ofici o a instància dels veïns, traslladarà a l'empresa totes aquelles qüestions que requereixin una solució. L'Ajuntament d'Esplugues es mantindrà vigilant perquè l'empresa concessionària dels tres edificis dotacionals compleixi amb les seves obligacions contractuals.

L'Ajuntament d'Esplugues manté el contacte continu amb els veïns i estudia amb altres consistoris catalans la possibilitat de dur accions conjuntes.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article