Els patinets elèctrics prohibits als carrers de vianants, a l’Illa, la Rambla, i a les voreres de Gavà

Societat.

Gemma Badia ha presentat la nova Ordenança de Circulació que passarà a aprovació al Ple municipal de dijous.
Gemma Badia ha presentat la nova Ordenança de Circulació que passarà a aprovació al Ple municipal de dijous.

L’alcaldessa ha posat de manifest que “aquesta ordenança pretén garantir la seguretat i la bona convivència a la nostra ciutat, sempre posant el focus en els vianants. Adaptem la normativa a la realitat actual i també posant la vista en el futur, atenent les necessitats expressades per la ciutadania i contrastades amb les incidències que atén la Policia Municipal”.

Un cop aprovada pel Ple, s’obrirà un període d’exposició pública de 30 dies, en cas de no haver-hi al•legacions, l’ordenança entraria en vigor a mitjan març, si hi ha al•legacions, l’entrada en vigor s’endarreriria un mes.

Com a principal novetat, el document recull els vehicles de mobilitat personal (VMP), és a dir, amb una o més rodes, unipersonals i propulsats per motors elèctrics, com els patinets.

S’aborda d’aquesta manera l’increment de noves formes de mobilitat, que poden generar alguns problemes de convivència entre els diferents usuaris dels carrers, especialment en les zones de vianants.

“És evident que el parc de patinets elèctrics va en augment, i això obliga a determinar amb precisió la normativa aplicada a aquests vehicles: per on poden o no circular, la prohibició de manipular-los per alterar la velocitat màxima, o l’edat mínima per conduir-los, a banda d’establir sancions per als diferents incompliments”, ha explicat Gemma Badia.

Així, aquests vehicles hauran de circular preferentment per les vies ciclables i els carrers 30, i queda totalment prohibida la seva circulació als carrers de vianants, a l’Illa de Vianants, a la Rambla i a les voreres, les i els usuaris de patinets caldrà que portin casc en tot moment. En cas contrari seran sancionats amb 200 euros.

El text també recull la prohibició que al patinet hi vagi més d’una persona, l’edat mínima per conduir els patinets es fixa en 14 anys. L’ordenança reflecteix així la realitat de l’ús que fan els i les joves, que d’aquesta manera passen a assumir les responsabilitats que comporta circular amb aquests vehicles.

En aquest sentit, l’Ajuntament prepararà accions formatives adreçades als col•lectius més joves, donant continuïtat a la tasca que ja es realitza des de la Policia Municipal. Amb l’entrada en vigor de l’ordenança, s’obrirà una campanya informativa prèvia a la imposició de sancions.

Gemma Badia ha afirmat que “l’objectiu és garantir als usuaris joves a partir de 14 anys, que ja tenen autonomia, una mínima formació necessària per poder circular a la nostra ciutat. Una voluntat informadora que estendrem al conjunt de la ciutadania perquè aquesta conegui i sigui partícip del compliment de les normes de circulació”.

Les bicicletes –siguin elèctriques o no- i els ginys sense motor (monopatins o patinets no elèctrics) sí que podran circular per l’Illa i espais reservats per a vianants, sempre i quan l’amplada de l’espai sigui superior a 3 metres. En tots els casos, hauran de respectar el pas dels vianants i adequar la velocitat en aquest sentit.

Quant a la resta de vies, la mobilitat ciclista haurà de fer-se per les calçades o vies ciclables. Només podran circular per voreres els menors de 12 anys i si aquesta té 3 metres d’amplada mínima i no hi ha cap via habilitada ni el carrer és carrer 30. En qualsevol cas, sempre haurà de respectar-se la prioritat del vianant.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article