Aigua regenerada per a mitigar la sequera i augmentar els recursos hídrics al territori metropolità del Baix Llobregat

Societat.

La dessalinització i la reutilització han endarrerit 6 mesos l'entrada en alerta per sequera.
La dessalinització i la reutilització han endarrerit 6 mesos l'entrada en alerta per sequera.

El Pla estratègic del cicle integral de l'aigua (PECIA) del territori metropolità preveu que l'any 2050 existirà un dèficit hídric d'aigua potable a la metròpolis d'aproximadament 130 hm3/any si no es té en compte la reutilització, per això estableix diverses línies de treball basades en l'aigua regenerada.

Des del 2018, l'ús d'aquest recurs a la metròpolis s'ha multiplicat per 15. Els 56 hm3 actuals representen un 20 % del recursos destinats al consum d'aigua potable, que equival a un 25% de les necessitats anuals d'aigua potable de la ciutat de Barcelona.

L'ús d'aquest recurs permet reservar l'aigua potable per al consum de boca. A banda de la potabilització d'aigua regenerada per al seu consum, fer-la servir per a altres aplicacions (neteja de carrers, reg agrícola, etc.) permet fer front a la sequera. 

L'aportació és actualment de 0,6 m3/s (al desembre es va començar amb 0,2 m3/s, volum que s'ha augmentat de manera progressiva), xifra que incrementa un 25% el total de l'aigua que porta el riu actualment. Està previst que en les properes setmanes l'aportació augmenti a 0,8 m3/s. La mesura contribueix a desembassar menys aigua dels pantans.

L'ACA i l'AMB també estan aportant aigua regenerada al canal de la dreta del Llobregat, per assegurar el bon estat de les activitats del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Actualment s'aporten 0,2 m3/s, que s'incrementaran en els propers mesos fins a un màxim de 0,4 m3/s. En cas que la situació de sequera s'allargui fins a l'estiu, moment de l'any en què es rega més, la producció es pot incrementar per cobrir les necessitats del canal.

Aquesta aportació d'aigua regenerada redueix l'alliberament d'aigua de la presa de la Baells, de manera que s'optimitzen les reserves d'aigua.

L'aigua regenerada provinent de l'ERA del Prat també es condueix fins al riu Llobregat per sota de l'ETAP de Sant Joan Despí, per garantir el cabal ecològic del tram final del Llobregat.

Això garanteix el bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi hídric. Actualment s'envia en continu un cabal d'entre 1 i 2 m3/s. L'any 2022 aquest ús ambiental va ser de 45 hm3.

Des del 2018 també s'està injectant aigua regenerada per habilitar la barrera contra la intrusió salina a l'aqüífer del delta del Llobregat, una reserva estratègica sobretot en episodis de sequera. Durant el 2022, la producció d'aigua regenerada per a aquesta finalitat ha passat dels 2.000 als 6.000 m3/dia.

Durant l'estat d'alerta s'ha habilitat un hidrant a l'ERA del Prat, per tal que els ajuntaments metropolitans puguin realitzar les tasques de reg, neteja i aigualeig amb aigua regenerada.

Des de l'entrada en l'escenari de prealerta en el sistema Ter Llobregat, s'ha incrementat l'aportació de recursos no convencionals com la dessalinització i la reutilització.

Les dessalinitzadores catalanes han aportat més de 63 hm3 al sistema en aquest període. També durant el 2022 s'han aportat 54 hm3 d'aigua provinent dels pous de sequera.

Pel que fa a la regeneració, aquest any ja s'han reutilitzat més de 40 hm3 per a usos ambientals en el tram final del Llobregat. Sumats al total de l'aigua regenerada produïda durant el 2022, en total s'han regenerat a Catalunya prop de 60 hm3/any, 10 hm3 més que fa un any.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article