Teatre comunitari en l'àmbit de l'envelliment actiu com a prova pilot a Sant Boi

Societat., Cultura.

En el marc de la XXXVIII edició del programa "Dale recuerdos".
En el marc de la XXXVIII edició del programa "Dale recuerdos".

La proposta de La Compagnie des Hommes combina la tradició del teatre document i la història oral, explorant la vida íntima dels participants, alhora que assenyala els fets històrics que han marcat la memòria col•lectiva.

Aquesta iniciativa permet generar transformacions individuals i comunitàries entre les persones participants i el seu entorn, la identificació amb el barri i la seva història, al temps que estimula valors com la creativitat, la interculturalitat, la convivència, la creació col•lectiva, la integració, la participació, l'accessibilitat, i el treball en xarxa.

En una primera fase del projecte pilot a Sant Boi de Llobregat es van cercar persones interessades a través dels casals, centres cívics i residències del municipi.

L’objectiu era seleccionar 7 persones, dones i homes de més de 75 anys, que no són actrius ni actors professionals, però a qui els agradaria fer teatre.

D’entre totes les persones interessades, es van organitzar sessions individualitzades per recopilar i acabar seleccionant els records de les persones participants explicar: la seva infància, les olors, els primers treballs, els primers amors, quan van arribar a la ciutat, el poble, etc.

La selecció escollida de comú acord configura el text de cadascuna de les actrius i els actors. Posteriorment es va treballar l’obra amb el conjunt dels seus participants, integrant les històries en un relat coral i comunitari.

L’espectacle resultant permet escoltar la veu dels protagonistes, les històries personals i íntimes, però també una història col•lectiva en què cadascú s’hi reconeix.

El repartiment per a l’estrena de Dale recuerdos està integrat per la Milagros, el Manuel, la Pilar, l’Encarna, la Dolores, l’Amparo i la Maria.

Tots ells són veïns i veïnes de Sant Boi de Llobregat que des de fa tres setmanes treballen a les ordres del director de teatre Didier Ruiz.

La Compagnie des Hommes, de Didier Ruiz, promou adaptacions d'aquest espectacle arreu del món des de l’any 1999, amb actors i actrius amateurs, majors de 75 anys i residents en cada territori on es representa, fet que dona com a resultat un espectacle diferent en cada ocasió.

Versions anteriors d’aquest espectacle s’han portat a escena de la mà de veïns i veïnes del barri de Gràcia de Barcelona (Teatre Lliure, 2017) i amb persones migrades procedents de l’Àfrica Subsahariana (CCCB, Dins del Grec 2021 Festival de Barcelona).

Aquest projecte pilot de teatre comunitari s’inscriu en l’estratègia de la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, per al foment de l’envelliment actiu a través de l’impuls d’iniciatives des de la perspectiva del cicle vital, que promoguin l’autonomia personal i el benestar físic, social i mental de les persones en el procés d’envellir.

Els projectes tenen com a finalitat proveir d’eines als ens locals per a què puguin adaptar-se a l'envelliment de la població, tot identificant les necessitats presents i futures de les persones grans; i adaptant o promovent els serveis i els recursos necessaris per afavorir l'envelliment actiu durant el cicle vital.

Els treballs s’estructuren a partir del concepte d’envelliment actiu, terme definit per l’OMS com el procés d'optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat per millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen.

Els projectes tenen com a eixos transversals: la diversitat i heterogeneïtat de les persones grans amb una perspectiva interseccional (eixos de gènere, diversitat cultural i d’origen, diversitat funcional, etc.), la soledat i l’escletxa digital.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article