El Consorci de la Colònia Güell ha realitzat l'acte de presentació de les dues obres de restauració executades durant el segon semestre del 2022

Cultura.

La Cripta de la Colònia Güell és un edifici declarat Bé d’Interès Cultural Nacional i està inclòs en la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.
La Cripta de la Colònia Güell és un edifici declarat Bé d’Interès Cultural Nacional i està inclòs en la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.

En concret la “Reparació de la coberta principal” i la “Restauració dels paraments exteriors i dels elements de trencadís de vidre i ceràmica de les finestres”. 

Amb aquestes dues intervencions s’ha aconseguit garantir la total impermeabilització en els sectors d’intervenció per a protegir l’obra de Gaudí, i en tots els seus elements constructius i materials, alhora que millorar les condicions dels mateixos a fi d’allargar la seva vida útil i minimitzar el seu manteniment i sostenibilitat futura.

Aquests treballs han tingut un cost total de 229.591,86 euros, en el cas del projecte de la Coberta i de 270.795,65 euros, la restauració dels paraments i dels elements de trencadís, i han estat cofinançats pel Programa Operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 en l’àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic, gestionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El Consorci de la Colònia Güell ha comptat per a la seva elaboració, amb una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per un import de 25.000,00 euros.

El cost total de la redacció del Pla Director ha estat de 71.020,95 euros. El Consorci de la Colònia Güell és una entitat pública integrada per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, tots ells copropietaris de la Cripta de la Colònia Güell, més l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

Aquest Consorci té com objecte la conservació, la difusió i la recerca de la Cripta de la Colònia Güell, així com el manteniment i millora del seu entorn.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article