Des del 2019 s’han fet una cinquantena d’accions formatives i una vintena de plans d’ocupació adreçats a promoure l’accés al mercat laboral a Molins de Rei

Societat.

Més de 2.000 persones s’han  beneficiat dels serveis i programes d’ocupació i formació.
Més de 2.000 persones s’han beneficiat dels serveis i programes d’ocupació i formació.

L’Ajuntament de Molins de Rei, a través dels serveis especialitzats d’ocupació i formació, promou l’accés al mercat laboral i la promoció professional del conjunt dels molinencs i molinenques a través de diversos plans d’ocupació.

I també d’un seguit d’accions i serveis d’orientació, formació i inserció laboral per afavorir la millora de les condicions d’ocupabilitat i millora professional en col•laboració amb altres administracions públiques.

Pel que fa a l’àmbit de la formació, entre el 2019 i el 2022 s’han dut a terme un total de 49 accions formatives al Centre Joan N. Garcia-Nieto, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació; i s’espera realitzar-ne 24 més al llarg del 2023. Això es tradueix en 13.523 hores de formació i 664 alumnes que han passat pel centre en aquest període.

Actualment, l’Ajuntament de Molins de Rei té en marxa diversos programes –alguns dels quals encara amb les inscripcions obertes-: el programa de Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED), que ofereix formació en l’àmbit de la gestió i administració d’empreses.

El programa de formació professional per a l’ocupació (FOAP), adreçades de manera prioritària a persones desocupades; el programa d’Alt Desenvolupament de l’Aprenentatge (ADA), adreçat a dones prioritàriament en situació de desocupació que ofereix la formació i millora de les competències digitals; o el programa SINGULARS, dirigit a persones joves desocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació amb l’objectiu de reforçar l’ocupabilitat.

Cal destacar que, l’assoliment d’inserció al món laboral de les persones que han cursat alguna de les formacions és positiu, gairebé el 70% d’alumnes han aconseguit trobar feina després de realitzar algun dels cursos. També cal tenir en compte que, durant aquest període (2019-2022) va irrompre la pandèmia provocada per la Covid-19.

Això i tot, el Centre Joan N. Garcia-Nieto mantenir l’any 2020 va adaptar les seves formacions de manera telemàtica i el servei va poder prosseguir les classes durant el confinament i finalitzar les accions formatives iniciades.

Arran d’això, el 2021 es va incorporar l’eina de l’Aula Virtual com a recurs pedagògic, que va facilitar la impartició de la formació de forma combinada -presencial i virtual-; i el 2022, tot i que els cursos es van començar a impartir de forma presencial, s’ha mantingut el recurs de l’Aula Virtual com a eina pedagògica.

En l’àmbit de la inserció laboral, l’any 2021 es va posar en marxa una eina d’intermediació laboral per a la recerca o la millora de feina, la plataforma ClicFeina, que també ofereix recursos i eines per millorar les competències professionals.

En aquest període, i fins al 28 de febrer de 2023, s’han donat d’alta al servei de 1260 persones, s’han rebut més de 400 ofertes per part d’empreses i 177 persones han estat contractades.

Per tal de promoure l’accés al mercat laboral, un dels instruments emprat per les administracions publiques són els plans d’ocupació que faciliten la contractació laboral de col•lectius amb especials dificultats per accedir al mercat laboral.

La majoria de plans d’ocupació que ha impulsat l’Ajuntament des de 2019 han estat en col•laboració amb altres administracions, com l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona o la Generalitat de Catalunya; a destacar plans d’ocupació com el de Garantia Juvenil (Generalitat), el Pla Metropolità de Suport a Polítiques Socials (AMB) o el Pla de Reactivació de l’Ocupació (DIBA) .

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article