Més passos per a la interconnexió de Vallirana amb Aigües Ter-Llobregat

Societat.

Arxiu.
Arxiu.

En el cas dels representants de la ciutadania es presentin més candidats que les places assignades es procedirà a un sorteig.

Les persones que estiguin interessades han de fer la seva inscripció amb data màxima el 29 de setembre enviant un correu a vlrn.comunicacio@vallirana.cat.

El ple de 26 de gener es va aprovar per unanimitat el reglament de la Comissió per a la interconnexió de la xarxa d’aigua de Vallirana amb la d’Aigües Ter-Llobregat i per a l’estalvi d’aigua. Aquesta comissió, a part de la representació política i tècnica, està oberta a la ciutadania.

Les persones que estiguin interessades han de fer la seva inscripció amb data màxima el 29 de setembre enviant un correu a vlrn.comunicacio@vallirana.cat, amb les dades de contacte i detallar si es fa en representació d’alguna entitat.

La Comissió estarà constituïda per ’Alcaldessa o persona a qui delegui la presidència de la Comissió, dos regidors/es de l’equip de govern i un/a regidor/a de cada grup municipal.

Dos representants d’entitats veïnals, dos representants d’entitats del poble, dos ciutadans a títol individual, un representant d’Aqualia, que tindrà veu però no vot, i un tècnic municipal, que tindrà veu però no vot.

La Comissió és de caràcter consultiu i participatiu, i neix de la necessitat de fer seguiment del projecte d’interconnexió i amb la voluntat de generar una cultura per a l’estalvi d’aigua. Es preveu que es règim de sessions sigui com a mínim d’una al semestre, més les extraordinàries que s’estimi oportunes.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article