20D: les prioritats de les pimes

El proper 20 de desembre la ciutadania tindrà a les seves mans el futur del país i, especialment, la seva recuperació econòmica. És per això que exigim propostes que afavoreixin la creació de noves activitats empresarials i ajudin a la consolidació de les ja existents. Reclamem als candidats al Congrés dels Diputats que tinguin en compte les pimes com a motor per consolidar la recuperació econòmica.

Com a patronal hem de vetllar per un clima que afavoreixi l’activitat diària i futura dels autònoms i les petites i mitjanes empreses, per aquest motiu demanem al nou govern que ens escolti i faci realitat les nostres peticions, fetes a consciència i amb raons de pes.

Ens preocupa la morositat empresarial i el tracte diferenciat entre les grans empreses i les petites i mitjanes, qui realment depenen dels terminis de pagament per tirar endavant la seva activitat. Demanem una reforma que sigui benvolent amb les nostres pimes. Valorem positivament els darrers esforços del govern però encara s’hi pot fer més; agilitzar el procés de cobrament de l’IVA o un sistema àgil del coneixement d’empreses moroses, a més de disposar d’un règim sancionador que entri en acció quan s’excedeixin els terminis legals de pagament que marca la Llei.

Una acció que facilitaria la tasca del col•lectiu que representem seria la simplificació i reducció de la burocràcia necessària per la tramitació de documentació a entitats públiques.

Una altra petició és un sistema fiscal, que s’adapti a les nostres característiques. Seria de gran ajuda seguir les tendències europees i harmonitzar les condicions de les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social.

Demanem que tota acció de govern actuï de forma integradora. El posicionament a favor de la sostenibilitat i l’estalvi energètic es contradiu amb les normatives que penalitzen l’autoconsum. La despesa energètica és una dificultat econòmica important per les pimes. També reclamem que es tingui en compte les necessitats en comunicacions i infraestructures en l’àmbit empresarial, especialment en l’actual era de la mobilitat que afectarà directament a l’eficiència i competitivitat.

Amb expectatives de creixement i innovació, demanem al govern que surti de les urnes el compromís per establir un model educatiu que compleixi les necessitats dels temps presents i futurs i no es tracti d’una reestructuració segons les seves prioritats. Que es combinin les necessitats del món professional amb els programes dels centres educatius per un objectiu comú, tenir uns professionals i un mercat laboral que es complementi.

A conseqüències d’una crisi, hem d’aprendre i tornar a començar. S’ha de treballar per fomentar la segona oportunitat amb iniciatives que facilitin l’emprenedoria i la creació d’idees. Un seguit de propostes bàsiques pel futur de les nostres empreses que volem que siguin escoltades i no caiguin en l’oblit. Reclamem el suport del govern entrant perquè no es tracti de promeses eternes.