"PDU Delta: canvis de cromos, silencis, contradiccions i mentides" (1)

El número de febrer del Viure Sant Boi ens porta, per primer cop, una nota breu titulada “Aprobación definitiva del PDU del Delta” , anunciant‐ne el seu impacte, suposadament positiu, sobre la ciutat. Abans d'entrar a valorar el contingut d’aquesta nota, però, deixeu‐me que contextualitzi amb una mica de repàs d'història recent...o ja no tant recent.

Canvis de cromos.

El setembre de 2012, després de plorar per l’enterrament del projecte d’Eurovegas (vençut per la mobilització ciutadana), diversos alcaldes del PSC (entre els quals el nostre) van anar a demanar a la Generalitat un pla de desenvolupament econòmic per a mostrar algun triomf davant les seves poblacions.

És així com el 31 de maig de 2013, es signava el “P rotocol de col∙laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà per al desenvolupament econòmic i la cohesió social d’aquests municipis ” i un any després, com un autèntic intercanvi de cromos, el PSC donava suport al Parlament al projecte de Barcelona World, que en la seva versió inicial no deixava de ser una rèplica de l’Eurovegas a les comarques tarragonines.

Silencis.

D’aquell protocol de col∙laboració, en neix el que avui coneixem com a P la Director Urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica del Delta del Llobregat . Un Pla fet d’esquenes a la ciutadania, del qual la majoria de santboianes i santboians, no en sabia res fins que s’ha publicat aquesta nota al Viure Sant Boi, malgrat que nosaltres vam demanar repetidament un debat públic i obert sobre Pla durant tot l’any 2015. Ho vam fer als consells de Barri Centre i Vinyets, en més d’una ocasió, on es va passar de negar rotundament l’existència d’aquest pla fins a dir‐nos que el planejament que plantejava venia donat per la Generalitat i que l’Ajuntament no tenia marge, suposo que preparant el terreny per a la seva aprovació.

Ho vam demanar durant la campanya electoral, exigint un debat públic sobre aquesta qüestió en l’únic debat electoral que va haver‐hi, sense sortir‐nos‐en perquè els partits del govern, PSC i ICV, van fer‐se els suecs. Abans de les eleccions del maig passat, només en dues entrevistes fetes per un mitjà de comunicació local, a l’alcaldessa Lluïsa Moret i a l’actual Tinent d’Alcalde de Ciutat Sostenible Josep Puigdengolas, van permetre conèixer quin era el posicionament dels partits del govern, encara que abordant‐ho des d’una indefinició absoluta.