"PDU Delta: canvis de cromos, silencis, contradiccions i mentides." (2)

Contradiccions

Durant aquests mesos, des d’Esquerra Republicana, conjuntament amb entitats ecologistes, hem estat treballant, a nivell local i comarcal, fent al∙legacions al Pla, reunint‐nos amb responsables d’urbanisme del Departament de Territori de la Generalitat i, també, explicant als veïns de la zona afectada que no en sabien res. L’Ajuntament també va fer al∙legacions que, en alguns casos, anaven encara més enllà del que hi havia a la proposta inicial del Pla. També ICV va fer al∙legacions a nivell comarcal, criticant totes les maldats del Pla a tots els nivells, però obviant sempre les que afecten a Sant Boi.

On més es van veure les contradiccions dels “verds”, però, va ser al ple del mes de desembre, quan el nostre grup municipal, conjuntament amb Gent de Sant Boi, va presentar una moció de rebuig al PDU, després de la seva aprovació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona. La moció parlava de rebuig al Pla, com havia fet el seu representant a la mateixa comissió, (l’alcalde del Prat ‐ad eternum, coses de la n ova política ‐ Lluís Tejedor) i de demanar al govern la seva retirada.

Volgudament per part nostra, cap dels acords de la moció feia referència explícita a les afectacions del Pla a Sant Boi (només es mencionaven en l’apartat d’exposició de motius), i es centraven en el seu conjunt, en com afectava els espais naturals del Delta, el Parc Agrari, els aqüífers, sobre la pressió urbanística, la contaminació atmosfèrica que provocaria el fet de construir més, etc. ICV, no sé si perquè realment es creu el pla, o per no visualitzar una divisió amb el seu soci de govern, el PSC, va votar en contra de la nostra moció, a diferència del que havien fet els seus companys a Gavà i Viladecans, on també els grups municipals d’ERC l’havien presentat feia temps.

En aquell ple, a més, vam estar més de mitja hora discutint sobre el projecte i no hi va haver ni una sola menció per part de l’equip de govern ni de la seva alcaldessa de que, just l’endemà, hi havia una reunió dels municipis afectats amb el llavors Conseller en funcions de Territori per acabar de tancar els serrells del pla. Ni una paraula. Sorpresa la nostra en veure l’alcaldessa fent declaracions a TV3 defensant les “bondats” del pla.

Mentides.

Finalment arribem a l’inici de l’article, a la nota publicada per l’Ajuntament al Viure Sant Boi del mes de febrer. En ella es diu “el PDU del Delta encaixa amb el model de ciutat defensat històricament per Sant Boi”. En aquest sentit, el company Josep Maria Cervelló ens recordava a les xarxes socials fa uns dies, que, sense anar més lluny, quan ERC va participar del govern de la ciutat es va fer un PAM (2008‐2011) que parlava de la idea que Sant Boi no havia de créixer i ocupar més espai que no estigués urbanitzat i afirmava “l ’equilibri territorial d’espais lliures i espais ocupats a Sant Boi té un valor singular en un context caracteritzat pel predomini de municipis amb una alta ocupació urbana del sòl ”.

A més, pel que fa al sector concret de la Parellada‐Oasi on ara es volen construir hotels, àrees comercials i habitatges, es deia “O bjectiu estratègic: redefinir l’ús adequat d’aquest espai per tal de disposar d’equipaments emblemàtics de ciutat que reforcin els nostres trets d’identitat, generin dinàmiques econòmiques i socials de valor afegit, ens impulsin com a referents a l’entorn i permetin completar una façana de ciutat ”. Coses, totes elles, que es contradiuen totalment amb l’actual PDU. Per tant, no podem dir una altra cosa que, allò que diu el Viure sobre que el PDU encaixa amb el model defensat històricament, és mentida.

Precisament per això, quan el Tinent d’Alcalde Puigdengolas, per justificar el rebuig a la nostra moció, va apel∙lar al fet que els nostres grups no havien d’estar tant lluny en quant a model de ciutat tenint en compte que havíem governat plegats, nosaltres li vam respondre que, precisament, en el període en el que nosaltres havíem governat, gestionant l’àrea que ell mateix gestiona ara, la ciutat no havia viscut amenaces pel territori com Eurovegas o com aquest pla urbanístic, però que mentre ho gestionen ells sí que n’hi han i, malauradament, s’acaben concretant. És evident, doncs, que no. No compartim el mateix model.