"Un país sense pagesia no té futur"

Unió de Pagesos té entre les seves reivindicacions històriques la defensa de l’espai agrari i, especialment, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on des dels anys seixanta, el desenvolupament urbà s’ha basat en el consum desmesurat de sòl.

La reivindicació i la defensa del sòl agrari ha tingut sempre una visió dual. És, primer de tot, el lloc de treball de la pagesia: sense terra de conreu no hi ha pagesia. Aquesta reivindicació de la pròpia professió sempre ha anat lligada a la defensa de l’espai agrari com a bé comú. Una societat urbanitzada, sense espais que exerceixin de coixí, que equilibrin el territori, no és viable. I Unió de Pagesos, com a integrant també d’aquesta societat més urbana, sempre ho ha reivindicat així.

En els darrers anys, han augmentat els motius que justifiquen la necessitat de garantir l’existència d’espai agrari a les comarques més densament poblades del país. El canvi climàtic i la situació política mundial justifiquen la necessitat de garantir espai per a la producció d’aliments a les poblacions locals. En una determinada època va ser necessari urbanitzar sòl per donar cabuda a l’augment demogràfic. Ara, cal conservar l’espai agrari que queda per assegurar el benestar de la població.

Des d’Unió de Pagesos defensem que aquest espai agrari tingui una garantia de continuïtat, perquè una explotació agrària, com qualsevol altra empresa, necessita de l’estabilitat de les seves eines productives per garantir la viabilitat de les seves inversions. És per això que persistim en la defensa de la creació d’un marc legislatiu que asseguri la continuïtat dels espais agraris. I aquest marc que defensem des del sindicat és la Llei d’espais agraris de Catalunya.

Creiem que els instruments pensats per protegir espais naturals no serveixen perquè els objectius són diferents. I encara creiem que cal un altre instrument legal perquè les explotacions agràries tinguin garantida la viabilitat futura sobre el territori: un pla sectorial agrari que inclogui tota la normativa que permeti que es desenvolupin les construccions necessàries pel bon funcionament de la nostra activitat tenint en compte les millores tècniques. Perquè un país sense pagesia no té futur, i una pagesia sense territori no és possible.