"Deixeu treballar tranquil a Sant Joan de Déu"

Quan posem en la brega política els professionals i tècnics, ens estem equivocant; quan centrem les nostres acusacions polítiques en anar en contra de tot sense tenir proves, ens estem equivocant; i quan qüestionem un sistema que -malgrat tenir les seves mancances- té una profunda vocació de servei, ens estem equivocant.

És això el que em venia al cap quan llegia aquests darrers dies que els professionals de l’Hospital Sant Joan de Déu transmetien a la CUP el seu malestar per la denúncia relacionada amb una donació de la Fundació PortAventura a l’Hospital.

La CUP veu un possible cas de corrupció darrera d’aquesta donació, i els professionals de l’Hospital han donat explicacions –fins i tot s’han volgut reunir amb la CUP al Parlament per aclarir-ho–, demanant a la vegada que no es posi en dubte la tasca i el prestigi d’una institució amb més de 150 anys prestant serveis a la infància de Barcelona i de Catalunya.

El sistema sanitari català té mancances? S’han comès errors i corrupteles? S’han ajustat serveis i no se n’ha invertit prou? Del tot cert. I s’ha de ser molt combatiu. No hi ha d’haver espai per la complaença, ni per la indulgència -ni amb la corrupció ni amb la mala gestió que és el niu de les futures manques d’inversions-, però no podem per això intentar destruir, com està fent la CUP, la sanitat catalana llançant acusacions a tort i a dret, afeblint el prestigi de les entitats i posant en dubte el sistema sanitari català.

La convivència entre el sector públic, concertat i privat ens dóna la llibertat per escollir l’atenció sanitària que volem sempre amb l’actitud vigilantment activa de les administracions que han de garantir i garanteixen la sanitat pública per a tothom. Crec que no s’és prou conscient que sense les aportacions privades no es podrien desenvolupar moltes de les investigacions i recerques, programes solidaris i la millora d’infraestructures. I cal ser-ne molt, de conscients, perquè molts dels avenços que s’han produït en l’àmbit de la investigació sanitària provenen del talent de molta gent que sap aprofitar com ningú aportacions públiques i privades. Repeteixo: públiques i privades. Sumades. No contraposades.

Tenim moltes coses a millorar del nostre sistema de salut, i cal continuar aprofundint en la transparència i la rendició de comptes de les entitats. Però, per això, en lloc d’acusar infundadament, del que hauríem d’estar parlant és de com millorar i potenciar el sistema sanitari català perquè continuï sent una referència. I, a la vegada, també hauríem d’estar lluitant per cercar finançament i inversions perquè, per exemple, l’Hospital Sant Joan de Déu pugui continuar prestant una atenció excel•lent a nens amb malalties greus.

La resta és enredar, en tots els seus significats. I en política no hi hauríem d’estar per enredar.