“Igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial: la lluita continua.”

En el Ple ordinari Municipal del passat 26 de gener d’Olesa de Montserrat s’aconseguí aprovar per unanimitat la moció en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial. Des d’aquí volem donar les gràcies als grups municipals que hi van donar suport, tots tret del partit Popular que no hi va assistir.

Però, sobretot, volem donar les gràcies a totes les persones i entitats que van voler estar presents en el plenari en el moment de la seva discussió i votació, especialment a l’Associació Catalana per la Integració del Cec i al Sr. Àngel Mas, que va ser l’encarregat de defensar el contingut de la moció. La seva intervenció va ser clara i contundent però també molt emotiva. Es pot resumir molt breument: només demanen ser ciutadans amb ple dret.

A partir de l’aprovació de la moció, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es compromet a sol•licitar al Congrés dels Diputats, al Senat i als governs de l’Estat i de la Generalitat la reforma legislativa que faci possible la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, d’atorgament d’escriptures, documents públics i testaments. L’Ajuntament també es compromet a realitzar els canvis i adaptacions oportunes per garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració municipals.

Tenim coneixement que aquesta Moció s’està portant a aprovació en diferents plenaris d’ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat i de tot Catalunya. És important també que el nostre Parlament es posicioni en favor de la igualtat de drets d’aquestes persones i que tots junts aconseguim la modificació de la legislació que actualment els discrimina.

Us imagineu haver de demanar un certificat al metge per poder-vos casar? Doncs això és el que avui dia es pretén exigir a una persona amb discapacitat sensorial.